Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Báo cáo tài chính năm 2020 (ngày 29/03/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020 (ngày 29/03/2021) >> File đính kèm


Giải trình việc phát hành thay thế BCTC năm 2020 >> File đính kèm


Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2020 >> File đính kèm

Báo cáo tài chính năm 2020 (ngày 29/03/2021)

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn