Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 25/4/2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có ông Phan Trường Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cùng các Quý cổ đông/ người được ủy quyền với tỷ lệ tham dự tương ứng 70,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2022 là một năm khó khăn toàn diện của ngành bất động sản, các doanh nghiệp bất động sản đã đối mặt với những khó khăn lớn về nguồn vốn, về lãi suất cho vay và thủ tục đầu tư, pháp lý của dự án. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty HUD6 đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, vốn góp của các cổ đông tiếp tục được bảo toàn, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý được kiện toàn, các chính sách đối với người lao động được quan tâm thực hiện.

Năm 2023, dự báo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chủ trương kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc cấp phép dự án mới, các ngân hàng siết chặt tín dụng,… Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022 và nhận định những yếu tố khách quan, chủ quan trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty HUD6 đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự đồng thuận cao của các cổ đông như: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Khép lại nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2023-2028. Kết quả như sau:

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên:

-   Ông Nguyễn Huy Hạnh

-   Ông Hoàng Đức Phương

-   Bà Nguyễn Hồng Lâm

-   Bà Phạm Thị Như Trang

-   Bà Ngô Liên Hương

* Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên:

-  Ông Nguyễn Quang Thành

-  Ông Nguyễn Tư Hoàn

-  Bà Trần Thị Hạnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Trường Sơn - thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã đánh giá ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được của Công ty HUD6 dưới sự quản trị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018-2023. Qua đó, ông đã đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 phải kế thừa những ưu thế sẵn có, và đưa HUD6 từng bước phát triển trên nền tảng ổn định. Trong thời gian tới đơn vị cần phát triển SXKD hơn nữa, chú trọng công tác tìm kiếm phát triển các dự án mới đảm bảo mục tiêu hiệu quả đầu tư, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông và CBNV Công ty. Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu, đóng góp mang tính xây dựng của các cổ đông để Công ty HUD6 ngày càng phát triển, có những đột phá về doanh thu, lợi nhuận đem lại cho Công ty cũng như các cổ đông, các nhà đầu tư đã tin tưởng, ủng hộ HUD6 trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Huy Hạnh thay mặt HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 cám ơn sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty và các Quý cổ đông trong thời gian qua đồng thời tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cổ đông, sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và CBNV Công ty, HUD6 sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

Chiều cùng ngày 25/4/2023, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông Nguyễn Huy Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quang Thành là Trưởng ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

 Một số hình ảnh tại Đại hội

CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023Đoàn Chủ tịch và Tổ kiểm phiếu Bầu cử điều hành Đại hội

CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023Ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu tại ĐH

CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung và Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028

CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023Các cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội

CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

CÔNG TY HUD6 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn