Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 18/4/2023, tại hội trường tầng 2 Công ty HUD6, tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tùng Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); đồng chí Nguyễn Huy Hạnh - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Hoàng Đức Phương - Phó bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty cùng toàn thể 22 đoàn viên Công đoàn Công ty HUD6.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Toàn cảnh đại hội

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2023; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Kiểm điểm hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; Đại hội đã bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí và 02 đại biểu chính chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty HUD.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Đồng chí Đặng Đình Trường - Chủ tịch công đoàn Công ty HUD6 trình bày báo cáo tổng kết tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đức Phương, Phó bí thư Chi bộ, ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty HUD6 và đồng chí Nguyễn Tùng Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Ban chấp hành và toàn thể các đoàn viên công đoàn vào kết quả hoạt động của Công đoàn Công ty HUD6 nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Công ty HUD6 ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển của Công ty HUD6 và Tổng công ty HUD, đồng thời biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ, đoàn viên trong đại dịch Covid-19, sự tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế trong nước, thị trường bất động sản nói chung và đời sống của CBNV nói riêng.

Các đồng chí đã phát biểu chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ mới cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đã đề ra, cần tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia công tác chuyên môn trong việc thực hiện các phong trào thi đua đẩy mạnh năng suất, chất lượng lao động, nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng để cao chất lượng phục vụ từ đó góp phần tạo doanh thu, việc làm ổn định để có điều kiện quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Đồng chí Hoàng Đức Phương - Phó bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT, Giám đốc công Giám đốc Công ty HUD6 phát biểu tại Đại hội

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028Đồng chí Nguyễn Tùng Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028Đại biểu tham luận tại Đại hội

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty HUD nhiệm kỳ 2023-2028.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028Các đại biểu tặng hoa, chụp ảnh với BCH Công đoàn Công ty HUD6 nhiệm kỳ mới

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn