Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10 và Ngân hàng IVB ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa bảo đảm hoạt động SXKD, ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại Hà Nội, Liên danh 03 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) gồm các Công ty VINA UIC - HUD6 - HUD10 và Ngân hàng IVB Chi nhánh Mỹ Đình đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt", huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.Liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10 và Ngân hàng IVB ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Đại diện Liên danh phát biểu tại Lễ ký kết, ông Phạm Long Duy - Tổng giám đốc Công ty VINA UIC cho biết, việc ký kết và được cấp tín dụng phục vụ Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt” là một sự kiện quan trọng giúp Liên danh đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả của dự án. Theo báo cáo tại Lễ ký kết, Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt", huyện Bình Giang, Hải Dương được Liên danh triển khai có quy mô 19,85 ha.

Liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10 và Ngân hàng IVB ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Dự án sẽ góp phần thực hiện quy hoạch chung của tỉnh Hải Dương và định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Bình Giang. Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt khi hoàn thành sẽ hình thành nên một khu dân cư mới, hiện đại, hoàn chỉnh, đồng bộ đáp ứng được các yêu cầu không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, tạo được môi trường sống phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.Liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10 và Ngân hàng IVB ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10 và Ngân hàng IVB ký kết hợp đồng tín dụng triển khai Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn