Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN23/12/2019

Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, trang trí nội, ngoại thất Thi công xây lắp các...
XÂY DỰNG

XÂY DỰNG23/12/2019

Xây dựng, cải tạo nhà và nâng cấp nhà Gia công, lắp đặt kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí xây...
SẢN XUẤT KINH DOANH

SẢN XUẤT KINH DOANH23/12/2019

Xây dựng phát triển khu dân cư khu đô thị mới, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung Tư vấn...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved