Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Tin tuyển dụng

Hiện tại, Công ty chưa có nhu cầu tuyển dụng.

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội làm việc tại công ty HUD6, hãy gửi bản CV của mình về địa chỉ Email: hud6@hud6.vn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi cần thiết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!!!

Tin tuyển dụng

© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn