Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Tổng công ty Ðầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) Phát huy vai trò của tổ chức đảng lãnh đạo đơn vị tham gia chính sách an sinh xã hội về nhà ở

TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 6 NÀY, ÐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ÐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ (HUD) TỔ CHỨC ÐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025 ĐỂ XÁC ĐỊNH NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN CHO THỜI GIAN TỚI ĐÂY. NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SUỐT HƠN 30 NĂM QUA CỦA HUD CHO THẤY VAI TRÒ HẾT SỨC QUAN TRỌNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐƠN VỊ.

Từ Chi bộ Ban quản lý dự án trực thuộc Quận ủy Hai Bà Trưng rồi phát triển thành Ðảng bộ trực thuộc Quận ủy Hai Bà Trưng, tổ chức đảng của HUD lớn mạnh không ngừng. Tháng 1-2007, Ðảng bộ Tổng công ty Ðầu tư phát triển nhà và đô thị đã được quyết định chuyển về trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Tháng 5-2008, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định nâng cấp Ðảng bộ Tổng công ty từ Ðảng bộ cơ sở thành Ðảng bộ cấp trên cơ sở. Năm 2010, khi được chọn làm nòng cốt để thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam, Ðảng bộ HUD được chuyển về trực thuộc Ðảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương để tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Trung ương đối với những doanh nghiệp nhà nước lớn, bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế. Ðến nay, Ðảng bộ HUD là một Ðảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Ðảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương với hơn 1.000 đảng viên, 40 tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc.

Sự phát triển không ngừng của HUD trong những năm qua có được từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có một nguyên nhân hết sức quan trọng là tổ chức đảng tại HUD đã bám sát các chủ trương, định hướng của Ðảng và Nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở qua nhiều thời kỳ, giai đoạn khác nhau, để cụ thể hóa trong các chương trình phát triển nhà và đô thị của HUD, đáp ứng nhu cầu các chương trình kế hoạch phát triển đô thị và nhà ở của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là của Thành ủy Hà Nội để xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình phát triển của đơn vị.

Ngay từ năm 1992, vận dụng sáng tạo chủ trương về phát triển nhà và đô thị theo dự án đầu tư đồng bộ với phương thức kinh doanh theo quan điểm thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Ðảng, cấp ủy HUD đã chỉ đạo đơn vị tích cực tham gia Chương trình phát triển nhà ở của Thủ đô thông qua việc thực hiện thành công nhiều dự án phát triển khu đô thị mới theo mô hình đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có dịch vụ quản lý chung cư và khu đô thị, tạo điều kiện sinh hoạt ổn định của người dân đến định cư. Khu đô thị mới Linh Ðàm do Tổng công ty làm chủ đầu tư đã được công nhận là khu đô thị mới kiểu mẫu đầu tiên tại Hà Nội. Từ thành công của các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại được xây dựng đầu tiên tại Hà Nội được các cấp, các ngành và dư luận xã hội đánh giá cao và trở thành những dự án điển hình trong lĩnh vực phát triển nhà ở và khu đô thị, Ðảng bộ HUD đã chỉ đạo nhân rộng mô hình phát triển khu đô thị mới đồng bộ hiện đại tại nhiều địa phương và trở thành mô hình chủ yếu về phát triển đô thị trong phạm vi cả nước; khẳng định Ðảng bộ HUD đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo định hướng của Ðảng và Nhà nước về phát triển đô thị.

Một trong lĩnh vực Ðảng bộ HUD quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều thành công trong suốt thời gian qua là công tác chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng quan trọng trong thực hiện các chính sách xã hội, trong đó có vấn đề giải quyết nhu cầu về nhà ở, thực hiện chính sách xã hội về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, các đối tượng yếu thế của xã hội.

Ðể triển khai chủ trương này, không chỉ trong các chương trình công tác toàn khóa, hằng năm đều đặt ra mục tiêu phát triển nhà ở xã hội mà Ðảng ủy HUD còn ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển nhà ở xã hội và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ðảng ủy HUD, Chương trình phát triển nhà ở xã hội không chỉ được triển khai tại Công ty mẹ Tổng công ty mà còn được cấp ủy các đơn vị thành viên chỉ đạo triển khai tích cực và mang lại hiệu quả quan trọng không chỉ về kinh tế, ý nghĩa xã hội mà còn là sự khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện một chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước về an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tổng hợp kết quả phát triển nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giai đoạn trước, cho đến nay, Tổng công ty đã triển khai và hoàn thành khoảng 250.000 m2 sàn nhà ở xã hội, góp phần cải thiện chỗ ở cho hơn 3.000 hộ gia đình công nhân, viên chức, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp tại đô thị gần 3.000 căn hộ nhà ở xã hội mang thương hiệu HUD.

Một số dự án tiêu biểu đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng có thể kể đến như: nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới tây nam Linh Ðàm, Hà Nội với hơn 32.000 m2 sàn, tạo cơ hội cho 441 gia đình thuộc nhóm đối tượng chính sách, những người dân, các cán bộ, viên chức nhà nước Thủ đô có thu nhập thấp được tiếp cận nơi ở với điều kiện sống tốt tại Hà Nội; các dự án nhà ở xã hội phường Phú Sơn, Khu C5 tại thành phố Thanh Hóa do HUD4 triển khai với hơn 75.000 m2 sàn, hơn 1.000 căn hộ; dự án chung cư thu nhập thấp tại thành phố Bắc Ninh do HUDLAND triển khai với 32.000 m2, 389 căn hộ và một số dự án nhà ở xã hội khác tại tỉnh Thái Bình, TP Nha Trang (Khánh Hòa)...

Năm 2020, hai dự án nhà ở xã hội sẽ được HUD hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Ðây là hai dự án được Ðảng ủy HUD đăng ký với Ðảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, là các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, trong đó:

- Dự án Nhà ở xã hội Phước Long 01 (hơn 60.000 m2, 664 căn hộ) tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Công ty HUD Nha Trang là công trình chào mừng Ðại hội XIII của Ðảng.

- Dự án Nhà ở xã hội CT-08 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Ðại Thịnh 2, Hà Nội (hơn 100.000 m2 sàn tương đương khoảng 1.000 căn hộ, trong đó giai đoạn đầu hoàn thành, bàn giao hơn 26.000 m2 sàn với 268 căn hộ) là công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ ba.

Ðảng ủy HUD xác định: Phát triển các dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay không chỉ góp phần thực hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong các chính sách an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu an cư cho các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 mà còn giúp Tổng công ty phát huy nhân lực được đào tạo bài bản về chuyên môn, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở. Ðây là yếu tố quan trọng giúp giảm giá thành, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách xã hội dễ tiếp cận nhà ở trong phạm vi thu nhập còn hạn hẹp của mình. Bên cạnh đó, Tổng công ty xây dựng nhà ở xã hội tại quỹ đất nhà ở xã hội 20% tại các dự án khu đô thị mới được giao làm chủ đầu tư sẽ góp phần nhanh chóng phủ kín dự án, hiện thực hóa quy hoạch chi tiết được duyệt, thu hút người dân đến định cư tại dự án, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai của quốc gia.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðại hội Ðảng bộ HUD lần thứ năm tiếp tục xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Ðảng ủy HUD sẽ tập trung nguồn lực để triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại nhiều vùng miền, địa phương trong cả nước, với khoảng 750.000 m2, tương đương với hơn 8.000 căn hộ, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội HUD đã và sẽ triển khai đến năm 2025 cán mốc khoảng 1.000.000 m2 sàn, tương đương hơn 11.000 căn hộ nhà ở xã hội mang thương hiệu HUD.

Một số dự án nhà ở xã hội chính trong Chương trình phát triển nhà ở xã hội của HUD được tập trung triển khai trong thời gian tới như:

- Dự án Nhà ở xã hội Phước Long 02 gần 24.000 m2 sàn, 260 căn hộ tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, khởi công năm 2020;

- Dự án Nhà ở xã hội HUD Sơn Tây, Hà Nội với gần 22.000 m2 sàn, 187 căn hộ, dự kiến khởi công năm 2021;

- Dự án Nhà ở xã hội Thanh Lâm - Ðại Thịnh 2, Hà Nội giai đoạn 2 với 84.000 m2 sàn, gần 750 căn hộ;

- Dự án Nhà ở xã hội Phú Mỹ, Quảng Ngãi với hơn 42.000 m2 sàn, 500 căn hộ dự kiến khởi công năm 2021;

- Dự án Nhà ở xã hội HUD Thủ Ðức, TP Hồ Chí Minh với hơn 30.000 m2 sàn, 210 căn hộ, dự kiến khởi công năm 2021-2022;

- Dự án Nhà An Sinh Chánh Mỹ, Bình Dương với 89.000 m2 sàn, 1.500 căn hộ dự kiến khởi công năm 2021-2022;

- Dự án Nhà ở xã hội HUD - Vân Canh, Hà Nội với hơn 53.000 m2 sàn, hơn 500 căn hộ dự kiến khởi công năm 2020-2021;

- Dự án Nhà ở xã hội HUD - An Khánh, Hà Nội với hơn 213.000 m2 sàn tương đương 2.200 căn hộ, dự kiến khởi công năm 2022-2023;

- Dự án Nhà ở xã hội Ðồng Xoài, Bình Phước với khoảng 100.000 m2, khoảng 1.100 căn hộ.

Một số dự án nhà ở xã hội đang được tiếp tục nghiên cứu triển khai tại một số địa phương khác trong cả nước.

Về chất lượng, để giảm giá thành nhà ở hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của các đối tượng chính sách có thu nhập trung bình và thu nhập thấp tại các đô thị, Ðảng ủy HUD sẽ chỉ đạo áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng nhà ở; nâng cao chất lượng công tác thiết kế nhà ở, tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu căn hộ, chất lượng thi công xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với môi trường và điều kiện khí hậu khu vực; vận dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng nhà ở, qua đó tiếp tục khẳng định thương hiệu HUD về chất lượng nhà ở.

Phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương hết sức đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, tạo cơ hội cho hàng triệu người thuộc nhóm đối tượng chính sách xã hội có mái nhà đầm ấm, an cư lạc nghiệp, góp phần vào các chính sách an sinh xã hội trong quá trình đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như dự thảo Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng đã đề ra. Ðảng ủy Tổng công ty Ðầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phát triển lĩnh vực này trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.

Nguyễn Việt Hùng

Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐTV Tổng công ty HUD

Tổng công ty Ðầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) Phát huy vai trò của tổ chức đảng lãnh đạo đơn vị tham gia chính sách an sinh xã hội về nhà ở

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TÌM HIỂU ĐẦU TƯ TẠI TP BẢO LỘC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TÌM HIỂU ĐẦU TƯ TẠI TP BẢO LỘC

(LĐ online) - Chiều 25/8, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư phát...
HUD CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP BẰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI

HUD CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP BẰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI

(Xây dựng) - Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại...
Tháng thanh niên: Khánh thành sân chơi trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tháng thanh niên: Khánh thành sân chơi trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Công trình thanh niên “sân chơi trẻ em” tại ấp có gần 80% đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại...
Thị trường căn hộ Dĩ An có thêm nhiều dự án mới

Thị trường căn hộ Dĩ An có thêm nhiều dự án mới

Dĩ An là một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất tại Bình Dương hiện nay. Tính đến...

© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn