Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Về việc thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

>>Link đính kèm.

Về việc thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn