Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Chiến lược kinh doanh

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HUD6

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xác định lĩnh vực đầu tư là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư bất động sản trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của HUD6 là tập trung vào công tác khai thác thực hiện các dự án đầu tư, đưa ra các giải pháp hoàn hảo về nhà ở, các giải pháp hợp lý về tài chính, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng cao của mọi tầng lớp khách hàng.

Bên cạnh đó, HUD6 còn mang lại cho các nhà đầu tư, khách hàng sự chuyên môn hóa cao dựa trên sự chuyên nghiệp trong việc điều hành quản lý công việc trong khi vẫn phát huy tính bảo mật thông tin cho từng khách hàng.

Là thành viên năng động trong nền kinh tế, HUD6 đã và đang từng bước triển khai có hiệu quả các hoạt động về đầu tư xây dựng, về tư vấn đầu tư xây dựng, xúc tiến triển khai các dự án nhà ở khu đô thị, các dự án về sản xuất công nghiệp...

HUD6 luôn đảm bảo uy tín, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của khách hàng. HUD6 có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài nước có yêu cầu về chất lượng, tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, xã hội, phát triển cộng đồng.

Hiện nay, cùng với việc triển khai thực hiện đầu tư tại một số dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị quản lý, HUD6 tiếp tục khai thác và đầu tư các dự án khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội và từng bước phát triển thị trường đầu tư ra các tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc.

Chiến lược kinh doanh

© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn