Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CỦA HUD6

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CỦA HUD6

Tập trung toàn diện cho công tác đầu tư phát triển dự án, xác định đây là thế mạnh và là mũi nhọn của HUD6.

Phát triển đầu tư xây dựng với tốc độ nhanh, hiệu quả cao trên cơ sở phát huy sức mạnh các nguồn lực của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Hình thành một Công ty cổ phần phát triển mạnh trong lĩnh vực đầu tư, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, tạo nên sự phát triển ổn định và bền vững.

Đầu tư phát triển các dự án khu đô thị với quy mô lớn, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư và kinh doanh văn phòng cho thuê, thi công xây lắp.

Xây dựng và phát triển Công ty theo hướng chuyên doanh - chuyên ngành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Kết hợp với lĩnh vực đầu tư tài chính, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng tháng, từng quý và cả năm.

Tăng cường lực lượng cán bộ quản lý, lực lượng cán bộ kỹ thuật có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi để đảm đương thực hiện những dự án có chất lượng cao.

Đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CỦA HUD6

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn