Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Báo cáo tài chính 2009-2019

Năm 2019

Báo cáo tài chính 2019 >> File đính kèm

Năm 2018

Báo cáo tài chính 2018 >> File đính kèm

Năm 2017

Báo cáo tài chính 2017 >> File đính kèm

Năm 2016

Báo cáo tài chính 2016 >> File đính kèm

Năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán >> File đính kèm

Năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán >> File đính kèm

Năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán >> File đính kèm

Năm 2012

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán >> File đính kèm

Năm 2011

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán >> File đính kèm

Năm 2010

Báo cáo tài chính 2010 >> File đính kèm

Báo cáo tài chính lũy kế đến hết quý III năm 2010 đã được kiểm toán >> File đính kèm

Năm 2009

Báo cáo tài chính 2009 >> File đính kèm

Báo cáo tài chính 2009-2019

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn