Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

Tuyển dụng nhân sự

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 cần tuyển dụng nhân sự. Chi tiết link file đính kèm bên dưới

Link file đính kèm<<

Tuyển dụng nhân sự

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn