Số điện thoại top +84 043 641 735

Email top hud6@hud.com.vn

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng 29/5/2020, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đến dự Đại hội có ông Phan Trường Sơn, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà & đô thị và sự tham gia của các quý cổ đông đại diện 84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra. Tuy giá trị vốn đầu tư còn hạn chế nhưng các chỉ tiêu khác như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu đều đạt, vượt so với kế hoạch, đảm bảo mức chi cổ tức cho các cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội được 100% ý kiến đồng thuận của các cổ đông.

Tại Đại hội, cổ đông HUD6 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban và ông Nguyễn Duy Bách do nghỉ hưu theo chế độ; Bầu bổ sung bà Nguyễn Thu Hằng và bà Trần Thị Hạnh là thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Một số hình ảnh tại đại hội:
HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


© Copyright 2019 www.hud6.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn